ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з тимчасового проживання

м. Київ                                                                                    

Фізична особа – підприємець Дребезгов Олексій Анатолійович, платник єдиного податку, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як платник єдиного податку по 3-й групі, іменований надалі  “Виконавець”, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений таким договором приєднання, іменована надалі “Замовник”, з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Замовник — фізична особа, що приєдналася до цього Договору публічної оферти з метою одержання послуг з тимчасового розміщення в апартаментах відповідно до умов цього Договір.

1.2. Веб-сайт, Сайт – програмне забезпечення, що розміщено в мережі Інтернет за адресою ____________, та забезпечує доступ Замовнику до Послуг з бронювання.

1.3. Договір публічної оферти з надання послуг з тимчасового розміщення (надалі – «Послуг» чи «Послуг з тимчасового розміщення») – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання Послуг з тимчасового розміщення в апартаментах кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Договір публічної оферти, що публікується на сайті _________, згідно з Цивільним кодексом України, відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, є офіційною публічною пропозицією Виконавця для фізичних осіб укласти Договір про надання посередницьких послуг з тимчасового розміщення.

1.4. Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) Послугами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовлення послуг за цим Договором здійснюється Замовником лише під запит до Виконавця, в разі наявності в нього такої можливості.

2.2. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з тимчасового розміщення в порядку, строки і на умовах, обумовлених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані Послуги.

2.3. Розрахункова година виїзду 12:00, розрахункова година заїзду 14:00.

2.4. Договір не передбачає надання будь-яких інших, пов’язаних з подорожами послуг, крім послуг передбачених цим Договором.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, РЕЗЕРВУВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ЇХ НАДАННЯ

3.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником у формі публічного договору (ст. 633 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. Укладання договору означає, що Замовник: – у повному обсязі ознайомився та погоджується з правилами тимчасового розміщення; – визнає безумовну придатність приміщень, що надається для тимчасового розміщення, для задоволення потреб, описаних у цьому договорі; – приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій: – сплати послуг з тимчасового проживання готівкою, безпосередньо Виконавцю або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою; – безпосереднє користування Замовником/Гостем послугами з тимчасового проживання (поселення).

3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

3.7. Установлюється наступний порядок бронювання:

• заявка, уточнення заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного й іншого зв’язку.

• надсилається лист підтвердження броні та виставляється рахунок на оплату (у т.ч. по факсу або електронній пошті).

Варіанти оплати при бронюванні:

• гарантоване бронювання — 100% передоплата вартості за весь період проживання;

• гарантоване бронювання — 100% передоплата однієї доби, з наступною оплатою при заїзді неоплаченої суми.

• негарантоване бронювання – можливе лише у випадку бронювання і поселення в той же день і до 18:00 поточного дня. В такому випадку оплата вартості проживання може вноситись при поселенні.

3.8. Безкоштовне анулювання броні або зміна дати поселення можливо не пізніше ніж за 3 (три) доби до дати запланованого заїзду, в іншому разі сплачується штраф в розмірі добової вартості заброньованих апартаментів.

3.9. У випадку якщо Гість при гарантованому бронюванні, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду, і не скасував бронювання за 3 (три) доби до передбачуваного дня заїзду, стягується штраф в розмірі добової вартості заброньованих апартаментів. У такому випадку дане бронювання переходить у статус Негарантоване й анулюється.

3.10. Ранній заїзд або пізній виїзд можливий тільки по попередньому узгодженню з Виконавцем та за додаткову оплату.

При негарантованому (без попередньої оплати) підтвердженому бронюванні, якщо Гостем не зазначений точний час приїзду, бронь на розсуд Виконавця може бути анульована в 18:00 дати заїзду за місцевим часом.

3.11. Скорочення Гостями з будь-яких причин часу тимчасового розміщення від того, на яке вони першочергово замовили, можливе за 3 (три) доби до планової зміни терміну перебування. В іншому разі передоплата наданих послуг не повертається.

3.12. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені, крім випадків, коли Замовник змінює параметри свого замовлення.  

3.13. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення Гостей, що прибули без попереднього раннього бронювання проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження. Плата за послуги визначається Виконавцем на момент заїзду. Часом виїзду є 12 година (за Київським часом), часом заїзду – 14 година (за Київським часом).

3.14. У встановлених законом випадках додатково стягується туристичний збір в розмірі 0,4% для внутрішнього туризму та 1% для в‘їзного від вартості проживання. Ставки туристичного збору можуть змінюватися на підставі рішення місцевих органів влади.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. У вартість послуг включено тільки послуги з тимчасового розміщення.

4.2. Ціни на проживання, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

4.3. Оплата за надання послуг стягується попередньо, відповідно з єдиною розрахунковою годиною – 12 година за місцевим часом (check out time). За загальним правилом дія договору на надання послуг закінчується о 12 годині дня, що наступає за днем прибуття відвідувача.

• Гості, що прибувають з 14:00 (check in time) незалежно від часу прибуття, оплачують час проживання до 12:00 дня, що наступає за днем прибуття відвідувача з розрахунку 100% добової плати при цьому виїзд здійснюється за загальним правилом о 12 годині дня, що наступає за днем прибуття;

• Гості, що виїжджають в період з 12:00 до 14:00 години, за відсутності попереднього бронювання апартаментів в яких знаходиться Відвідувач, звільняються від оплати за пізній виїзд;

• Гості, що виїжджають з 14:00 до 24:00 або після 24:00 години наступного дня, роблять доплату в розмірі 100% добової вартості апартаментів;

При необхідності продовження періоду тимчасового розміщення, Відвідувач може звернутися до Виконавця за 2 години до розрахункової години. При цьому термін тимчасового розміщення продовжується при наявності вільних місць.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на послуги у відповідності з умовами даного договору.

5.1.2. Своєчасно здійснювати оплату послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

5.2.2. Відмовитися від послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 3.8 даного договору.

5.2.3. Виставляти претензії Виконавцю за невиконання чи неналежне виконання послуг за цим Договором лише в період тимчасового розміщення.

5.3. Виконавець зобов’язаний:

5.3.1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці в Інтернеті за адресою: ____________, необхідну і достовірну інформацію про послуги, їх види, особливості та ціни, , а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами тимчасового розміщення зазначеними у цьому Договорі.

5.3.2. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

5.3.3. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.4. Виконавець має право:

5.4.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмiрах, якi визначенi розділом 6, 7 цього договору.

5.4.2. Відмовити Замовнику або Гостю в розміщенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених цим Договором, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших людей. У цьому випадку Замовнику або Гостю не повертається залишок внесеної раніше оплати.

5.4.3. Виконавець залишає за собою право самостійно змінювати умови цієї оферти, вказавши в документі дату його останньої зміни.

5.4.4. Виставляти претензії Замовнику за невиконання чи неналежне цього Договору в період не пізніший ніж 7 (сім) робочих днів від дати виїзду Замовника з апартаментів.

6. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ

6.1. Виконавець надає Гостям для тимчасового розміщення мебльовані апартаменти, оснащені побутовою технікою (телевізор, фен, холодильник та ін.), сантехнікою й іншим устаткуванням. Апартаменти утеплені, мають сучасне оздоблення, інженерні мережі, устаткування, комплектацію, що відповідають усім вимогам на момент введення в експлуатацію.

6.2. Гості повинні дбайливо ставитися до майна Виконавця, використати устаткування за призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і т.п.) необхідно негайно повідомити про це Виконавця.

6.3. Після заселення в апартаменти, протягом однієї години Гість має право заявити Виконавцю про виявленні недоліки предметів оздоблення та комплектації апартаментів. При відсутності заяви і при виявленні Виконавцем при виїзді Гостя втрати чи пошкодження власності Виконавця, Гість оплачує матеріальні збитки

6.4. При поселенні в апартаменти Гостю видається ключ, який він зобов’язаний повернути в день від’їзду. У разі втрати Гостем ключа, останній зобов’язується компенсувати Виконавцю вартість встановлення нового замка та послуги з його демонтажу/монтажу.

6.5 У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі рушники, халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться в апартаментах, гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з апартаментів відшкодувати шкоду, розмір якої визначається за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна.

7. ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК ПРОЖИВАННЯ

7.1. Розрахунковий час – 12:00, час виїзду – 12:00, час заселення в апартаменти – 14:00. Апартаменти надаються за наявності паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Гості після укладення договору на проживання (заповнення анкети) одержують у Виконавця ключ від апартаментів, наданих для тимчасового розміщення.

7.2. З 23:00 до 8:00 в приміщенні апартаментів і на території будівлі, в якій знаходяться апартаменти, необхідно зберігати тишу. В апартаментах у цей час забороняється включати на велику гучність аудіо системи і телевізори.

7.3. Паління в апартаментах дозволяється виключно на балконі, у випадку відсутності балкону паління в апартаментах заборонено. За паління в апартаментах накладається штраф в розмірі подвійної вартості апартаментів. При повторному випадку паління в заборонених місцях Виконавець має право виселити Гостя в односторонньому порядку без повернення вартості наданих послуг.

7.4. В апартаментах забороняється зберігання зброї, вибухових речовин, наркотичних і психотропних препаратів. Також забороняється перебування будь-яких тварин.

8. ПРИПИНЕННЯ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ В АПАРТАМЕНТАХ. ВІДМОВА В РОЗМІЩЕННІ

8.1. Гості припиняють тимчасове розміщення в апартаментах із завершенням терміну договору між відвідувачем і Виконавцем про надання послуг

8.2. Гість має право розірвати договір про надання послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих послуг.

8.3. Якщо Гість неодноразово порушує внутрішні правила тимчасового розміщення, що приводить чи може привести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших осіб, Виконавець має право відмовити в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення). У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені Гостем матеріальні збитки і (чи) штрафи та надані послуги, передбачені цими правилами, Гостю повертається залишок внесеної раніше оплати

8.4. Виконавець має право відмовити в тимчасовому розміщення у випадках:

• у Гостей відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи фальшиві:

• відсутня оплата за апартаменти у встановленому порядку й у необхідній сумі;

• у Гостя неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;

• Гість відмовляється дотримуватись внутрішніх правил тимчасового розміщення в апартаментах (режим паління і т.д.);

• Гість внесений у список небажаних відвідувачів (стоп – лист);

• в інших випадках, передбаченим законодавством України і здоровим глуздом.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

9.2. У випадку ненадання замовлених та своєчасно оплачених Замовником Послуг з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі повної вартості бронювання..

9.3. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до суду за підсудністю згідно чинного законодавства України.

9.4. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність наданих послуг за очікуванням Замовника та його суб’єктивній оцінці.

9.5. Претензії Замовника до Виконавця, що висуваються першим по відношенню до іншого пізніше термінів, передбачених п. 5.2.3. Сторони визнають такими, що є необґрунтованими, та прийматися до розгляду їх у судовому порядку не можуть.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

11.2. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов’язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.

11.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

11.4. Погоджуючись з умовами даного Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

11.5. Сторони визнають юридичну силу за електронними листами – документами, що відправлятимуться електронною поштою (e-mail), та визнають їх рівноцінними документами на паперових носіях, що підписані власноруч, так як тільки самі Сторони та вповноважені ними особи мають доступ до відповідних адрес електронної пошти, що використовується Сторонами для електронного листування за цим Договором, та що є електронним підписом відповідної Сторони. Доступ до електронної пошти кожна із Сторін проводить через пароль та зобов’язується зберігати його конфіденційність.

...Я прочитал и согласен

to_top